Het Kompas bruist van energie en talent!

Talenten

Bij GO! Basisschool Het Kompas leren leerlingen hun talenten ontdekken en deze verder te ontwikkelen.
Lees meer

Taal

We sporen kinderen aan tot het gebruik van een deftige en verzorgde taal op onze school.
Lees meer

Projecten

Het BERAT-project: Beleefdheid - Eerlijkheid - Respect - Affectie - Tolerantie.
Lees meer

Laatste Nieuws

Dag van de Leerling – 20 november 2017
Op maandag 20 november 2017 organiseerde Scholengroep 14 van het GO! de ‘Dag van de leerling’ voor zowel het basis- als het secundair onderwijs. Elk jaar wordt ook op 20 november de ‘Interna ...

Over Ons

content_img_1

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden. Binnen onze school hebben wij aandacht voor Autonomie, Verbondenheid en Competenties (talenten) van elk kind. Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. Indien u vragen heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen door het contactformulier hier in te vullen of door ons een belletje te geven op het telefoonnummer: 089 35 35 30.