Visie

“Het KOMPAS”: de wegwijzer voor elk kind.


Onze school is een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs, gelegen in een rustige, groene omgeving. We vertrekken vanuit de algemene doelstellingen van het P.P.G.O. en leggen van daaruit onze eigen accenten. Zo willen we een school met een eigen karakter en herkenbaar in de omgeving zijn.

Daarom kozen we in 2002 een nieuwe naam, namelijk “ Het KOMPAS”. “ Het KOMPAS” moet bewijzen dat binnen onze school kwaliteitsonderwijs kan geboden worden. Zoals de naald van een kompas ons altijd het noorden aanwijst, zo zet onze school alle kinderen in de juiste richting, maar toch moeten ze hun eigen weg zoeken en vinden met een bepaald einddoel voor ogen, namelijk opgroeien tot zelfstandige, eerlijke en verdraagzame jongeren, die de nodige bagage meekrijgen om later in de maatschappij hun weg te kunnen uitstippelen en bewandelen. “ Het KOMPAS” wil een school zijn waar alle kinderen in samenhorigheid en respect samen leren, samen spelen en samen opgroeien.

Toch willen we in de eerste plaats een school zijn waar alle leerlingen zich goed voelen en graag naar toe komen. Eveneens willen we dat het hele schoolteam zich goed voelt, daardoor goed functioneert en alle andere bijkomende taken op een gewetensvolle manier uitvoert met duidelijke, consequente afspraken naar de kinderen toe.

We willen dat “ Het KOMPAS” een school is waar alle ouders zonder schroom, zonder drempelvrees naar toe kunnen komen, waar de communicatie tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders open en eerlijk verloopt.


BS GO! Het Kompas

Je thuis, je weg.


Een dynamische school waar hoofd, hart en handen gestimuleerd worden.

Een sportieve school. Een bedrijvige en culturele school. Een creatieve school.

Een school waar ieder kind zich thuis voelt.


Aan deze schoolvisie willen we met het hele schoolteam werken, dit uitstralen naar de omgeving en doen groeien.